Active track control

PROTEGO ACTIVE TRACK CONTROL
Monitorujemy w czasie rzeczywistym obchody kontrolne wykonywane przez Agentów Ochrony na obiekcie. System umożliwia bieżącą reakcję w wypadku nieprawidłowości w trakcie obchodów i tym samym całodobowy i skuteczny nadzór nad ochroną.