Zabezpieczanie imprez

W zakresie zabezpieczenia imprez Agencja Ochrony Protego Security oferuje ochronę i zabezpieczenie:

 • pokazów mody,
 • targów,
 • konferencji,
 • bankietów,
 • pikników,
 • koncertów i innych wydarzeń artystycznych,
 • imprez plenerowych,
 • zawodów sportowych,
 • imprez integracyjnych,
 • szkoleń

Wstępny zakres obowiązków Agentów Ochrony imprez:

 • kontrola ruchu osobowego oraz kołowego,
 • uniemożliwianie wejścia na teren obiektu osobom niepowołanym i nieupoważnionym (mi.n. osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających),
 • czynnie przeciwdziałanie ewentualnym próbom kradzieży, napadom rabunkowym, dewastacji mienia oraz innym zachowaniom niepożądanym,
 • niedopuszczanie osób postronnych do chronionych osób/obszarów,
 • ochrona mienia oraz osób przed potencjalnymi zagrożeniami,
 • udanie się na miejsce w celu interwencji w przypadku nieprawidłowości,
 • koordynacja ewentualnej akcji ewakuacyjnej,
 • inne zadania zlecone przez przełożonego oraz przedstawiciela Zleceniodawcy