Inne

KONTROLA DORAŹNA:

Nasi Agenci Ochrony przybywają do Państwa firmy, zakładu, sklepu, hurtowni, w celu dokonania kontroli doraźnej pracowników. Kontrola taka obejmuje m.in. podręczne bagaże przy wyjściu z pracy, pojazdy prywatne i służbowe opuszczające Państwa firmę, punktualność pracowników przyjść i wyjść z pracy. Kontrole takie gwarantują sprawne działanie firmy oraz pozwalają usunąć wszelkie nieprawidłowości oraz wskazać ich źródła. Zjawisko kontroli doraźnej często budzi kontrowersje natury etycznej i prawnej. Zgodnie z prawem pracodawca ma prawo do kontrolowania sposobu wykonywania obowiązków przez pracowników. Wykonanie przez pracowników czynności niezgodnych z regulaminem i wykonywaną pracą, można uznać za bezprawne naruszanie porządku i organizacji pracy.