Monitoring wizyjny

PROTEGO VIDEO ANALYTICS OBSERWUJEMY I REAGUJEMY

Autorska, zaawansowana usługa zdalnego monitorowania wizyjnego z analityką obrazu oraz komunikatami głosowymi

Możliwości PROTEGO VIDEO ANALYTICS:

 1. OBSZAR CHRONIONY
  Podczas montażu kamer na terenie objętym PROTEGO VIDEO ANALYTICS ustalony zostaje obszar chroniony . Naruszenie strefy chronionej poprzez wtargniecie na teren obiektu osoby nieuprawnionej wywołuje uruchomienie alarmu oraz powiadomienie całodobowej Stacji Monitoringu Wizyjnego Protego Security. Operator Stacji Monitorowania Agencji Ochrony Protego Security Warszawa poprzez wgląd w kamery weryfikuje alarm i w przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia wysyła na miejsce Patrol Interwencyjny oraz powiadamia Klienta.
 2. PRZEKROCZENIE LINII
  Funkcja wyzwala alarm po przekroczeniu przez poruszający się obiekt wyznaczonej linii w ustalonym kierunku. Podczas konfiguracji należy określić kierunek ruchu obiektów, który aktywuje alarm. Możliwe konfiguracje to jednokierunkowe A->B, B->A lub ruch dwukierunkowy A<->B. Aktywacja alarmu wywołuje natychmiastowe powiadomienie całodobowej Stacji Monitoringu Wizyjnego Protego Security.
 3. MONITOROWANIE OBIEKTÓW
  Funkcja umożliwia ustawienie dwóch trybów pracy: zniknięcie przedmiotu lub pozostawienie przedmiotu. W funkcji zniknięcie przedmiotu, system poinformuje Stację Monitoringu Wizyjnego Protego Security w przypadku gdy zaznaczony w trakcie konfiguracji przedmiot zostanie usunięty, natomiast w przypadku funkcji pozostawienie przedmiotu, Stacja Monitoringu Wizyjnego Protego Security zostanie poinformowana o pozostawieniu przedmiotu w uprzednio wyznaczonej strefie. Opcja ta wykorzystywane przede wszystkim na dworcach, lotniskach oraz innych obiektach użyteczności publicznej zagrożonych np. atakami terrorystycznymi.
 4. WIRTUALNY PATROL
  Funkcja polega na zdalnym łączeniu się operatora ze Stacji Monitoringu Wizyjnego Protego Security ze znajdującym się na chronionym obiekcie systemem kamer CCTV w celu sprawdzenia stanu bezpieczeństwa przez okresową obserwację obrazu z kamer. Wirtualny patrol wykonuje się z częstotliwością zgodną z harmonogramem ustalonym z Klientem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Operator wysyła komunikat głosowy do intruza, powiadamia osoby upoważnione lub wysyła Patrol Interwencyjny na miejsce zdarzenia. Wirtualny Patrol w połączeniu z analityką obrazu oznacza znaczne zwiększenie skuteczności ochrony.
 5. SABOTAŻ KAMERY
  Zainstalowane kamery dokonują inteligentnego porównania widoku. Jeśli po porównaniu okazuje się, że kamera została zasłonięta, zmieniła swoje położenie lub została wykryta inna nieprawidłowość w obrazie to automatycznie uruchomiany zostaje alarm z jednoczesnym poinformowaniem całodobowej Stacji Monitoringu Wizyjnego Protego Security. Operator Stacji Monitoringu Wizyjnego niezwłocznie wysyła na miejsce Patrol Interwencyjny w celu ustalenia przyczyn nieprawidłowości. 
 6. INTELIGENTNE WYSZUKIWANIE
  Funkcja Inteligentnego wyszukiwania pozwala na wykonanie kilku funkcji analityki już na nagranym materiale wideo. Pozwala na określenie wejścia w strefę lub wyszukanie nagrania na podstawie przekroczenia linii.

Zapewniamy:

 • monitoring obiektu całodobowo przez wykwalifikowanych Operatorów Stacji Monitoringu Wizyjnego Protego Security,

 • skuteczne działanie i krótki czas dojazdu Patroli Interwencyjnych,

 • niezawodny sprzęt renomowanych firm,

 • krótkie terminy montażu,

 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 • specjalną aplikację na smartfony dla naszych Klientów umożliwiającą zdalny pogląd z kamer oraz aktywację/dezaktywację systemów.

Korzyści ze współpracy z PROTEGO VIDEO ANALYTICS:

 • znaczne obniżenie kosztów,
 • optymalizacja kosztów zabezpieczeń technicznych -ograniczenie nieuzasadnionych interwencji pozwala zmniejszać koszty w porównaniu z tradycyjną formą systemu alarmowego bez wideo weryfikacji,
 • reakcja dostosowana do zdarzenia – nie zawsze konieczna jest interwencja Patrolu, ponad 90% alarmów wywołują zdarzenia nie stanowiące zagrożenia. Operator weryfikuje zdarzenie i następnie wysyła na miejsce Patrol Interwencyjny,
 • zdalny dostęp do obrazu z kamer,
 • zdalne zarządzanie dostępem do obiektu

Aplikacja na smartfony PROTEGO VIDEO ANALYTICS umożliwia zdalny podgląd z kamer oraz aktywację/dezaktywację systemów (alarmowego oraz analizy video).

Nasza strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close