Wspólnoty mieszkaniowe

Wszędzie gdzie nad bezpieczeństwem czuwa Agencja Ochrony Protego Security Warszawa znajdziecie Państwo nasze oznakowanie.

Oferujemy zintegrowany model ochrony obiektów mieszkalnych oraz Wspólnot, Spółdzielni Mieszkaniowych oraz innych obiektów mieszkalnych, w skład którego wchodzą:

 • Agenci Ochrony pełniący służbę na posterunkach stacjonarnych oraz obchodowych (nocnych, dziennych, całodobowych- wg. wymagań Zleceniodawcy),
 • dwóch wyznaczonych Koordynatorów Ochrony, którzy są odpowiedzialni za codzienne kontakty ze Zleceniodawcą, obsadę obiektu, szkolenia, wdrożenie i kontrolę przestrzegania ustalonych procedur ochronnych oraz stan wyposażenia obiektu,
 • operatorzy Centrum Monitorowania Agencji Ochrony Protego Security Warszawa, którzy reagują na sygnały alarmowe z ochranianych obiektów oraz zdalnie monitorują przebieg obchodów kontrolnych obiektu,
 • Załogi Interwencyjne, które wysyłane zostają w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa chronionego obiektu. Przyjazd Grupy Interwencyjnej następuje po użyciu przez Agenta Ochrony Mobilnego Przycisku Napadowego

Wszędzie gdzie nad bezpieczeństwem czuwa Agencja Ochrony Protego Security Warszawa znajdziecie Państwo nasze oznakowanie.

3-wspolnoty-mieszkaniowe-firma-ochroniarska-warszawa-protego-security

GWARANTUJEMY

Dobór odpowiednio dobranych i przeszkolonych Agentów Ochrony, poddawanych systematycznej kontroli a także systematyczny kontakt z przedstawicielem Agencji Ochrony Protego Security Warszawa. W ramach współpracy możliwy jest również montaż systemu monitoringu oraz bieżąca konserwacja kamer przemysłowych.

Wymierne korzyści dla naszych Klientów

 • Większe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców

 • Mniej aktów wandalizmu

 • Kontrola i nadzór nad miejscami parkingowymi

 • wymierna pomoc dla Zarządcy Nieruchomości oraz konserwatora

 • Udogodnienie dla mieszkańców (obsługa korespondencji oraz przesyłek)

 • Pomoc i współpraca ze służbami w przypadku zagrożenia lub awarii

Zakres obowiązków Agentów Ochrony:

 • kontrola ruchu osobowego – weryfikacja dostępu osób, dostawców oraz gości,
 • kontrola ruchu kołowego – ewidencja wjazdu i wyjazdu pojazdów, otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej, umożliwienie wjazdu służbom technicznym, komunalnym oraz ratunkowym,
 • obchody kontrolne chronionego terenu – patrolowanie terenu (ciągi komunikacyjne, parkingi, garaże podziemne, śmietniki, ogrodzenia oraz place zabaw), obchody kontrolne są monitorowane w czasie rzeczywistym,
 • współpraca ze służbami w przypadku zagrożenia lub awarii: Agenci Ochrony doskonale znają rozmieszczenie: zaworów, hydrantów, czujników pożarowych itp.,
 • zapobieganie kradzieżom oraz dewastacji mienia (zarówno będącego na wyposażeniu obiektu, jak stanowiącego własność mieszkańców),
 • współpraca z Konserwatorem: zgłaszanie usterek, wzywanie służb technicznych oraz nadzór nad kluczami do pomieszczeń technicznych,
 • udzielanie informacji mieszkańcom i gościom,
 • asysta przy pracach serwisowych,
 • obsługa korespondencji oraz przesyłek dla mieszkańców,
 • przekazywaniem mieszkańcom pism i dokumentów od administracji,
 • prowadzenie ewidencji kluczy,
 • koordynacja ewentualnej akcji ewakuacyjnej,
 • nadzorowanie systemu kamer przemysłowych oraz systemu ppoż.,
 • dbanie o drożność dróg ewakuacyjnych,
 • zapobieganie zakłócaniu ciszy nocnej,
 • inne (wg. zapotrzebowania i specyfiki obiektu)

Nasza strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close