Obiekty użytku publicznego

Oferujemy zintegrowany model ochrony obiektów użytku publicznego jak: urzędy,  szkoły, muzea, dworce, szpitale, obiekty sakralne i inne w skład którego wchodzą:

– Agenci Ochrony pełniący służbę na posterunkach stacjonarnych (ochrona dzienna, nocna lub całodobowa- wg. wymagań Zleceniodawcy),

–  dwóch wyznaczonych Koordynatorów Ochrony, którzy są odpowiedzialni za codzienne kontakty ze Zleceniodawcą, obsadę obiektu, szkolenia, wdrożenie i kontrolę przestrzegania ustalonych procedur ochronnych oraz stan wyposażenia obiektu,

–  operatorzy Centrum Monitorowania Agencji Ochrony Protego Security Warszawa, którzy reagują na sygnały alarmowe z ochranianych obiektów oraz zdalnie monitorują przebieg obchodów kontrolnych obiektu,

– Załogi Interwencyjne, które wysyłane zostają w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa chronionego obiektu. Przyjazd Grupy Interwencyjnej następuje po użyciu przez Agenta Ochrony Mobilnego Przycisku Napadowego

Wszędzie gdzie nad bezpieczeństwem czuwa Agencja Ochrony Protego Security Warszawa znajdziecie Państwo nasze oznakowanie.

Zakres obowiązków Agentów Ochrony:

 • kontrola ruchu osobowego - zapobieganie wejścia na teren chroniony osób nieupoważnionych,

 • kontrola ruchu kołowego - ewidencja wjazdu i wyjazdu pojazdów, otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej, umożliwienie wjazdu służbom technicznym, komunalnym oraz ratunkowym,

 • obchody kontrolne chronionego terenu – patrolowanie terenu (ciągi komunikacyjne, parkingi, instalacje techniczne itp.), obchody kontrolne są monitorowane w czasie rzeczywistym,

 • współpraca ze służbami w przypadku zagrożenia lub awarii: Agenci Ochrony doskonale znają rozmieszczenie: zaworów, hydrantów, czujników pożarowych itp. ,

 • asysta przy pracach serwisowych,

 • zapobieganie kradzieżom oraz dewastacji mienia,

 • wzywanie służb technicznych oraz nadzór nad kluczami do pomieszczeń technicznych,

 • udzielanie informacji interesantom,

 • prowadzenie ewidencji kluczy,

 • koordynacja ewentualnej akcji ewakuacyjnej,

 • nadzorowanie systemu kamer przemysłowych oraz systemu ppoż.,

 • dbanie o drożność dróg ewakuacyjnych,

 • inne (wg. zapotrzebowania i specyfiki obiektu)

Wymierne korzyści dla naszych Klientów:

 • większe poczucie bezpieczeństwa pracowników i interesantów
 • mniej aktów wandalizmu
 • kontrola i nadzór nad miejscami parkingowymi
 • pomoc i współpraca ze służbami w przypadku zagrożenia lub awarii

Gwarantujemy dobór odpowiednio dobranych i przeszkolonych Agentów Ochrony, poddawanych systematycznej kontroli a także systematyczny kontakt z przedstawicielem Agencji Ochrony Protego Security Warszawa. W ramach współpracy możliwy  jest również montaż systemu monitoringu, systemów alarmowych oraz bieżąca konserwacja kamer przemysłowych. Ochrona firmy Protego Security dzięki efektywności oraz profesjonalizmowi pozwala odnotować wymierne korzyści finansowe ograniczając straty spowodowane kradzieżami.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close