Audyty bezpieczeństwa

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA JAKO SKUTECZNIE WSPARCIE OCHRONY FIZYCZNEJ

Audyt systemu ochrony ma na celu analizę stanu bezpieczeństwa obiektu, optymalizacje procedur organizacyjnych oraz przede wszystkim podniesienie jakości świadczonych usług.

Cele audytu bezpieczeństwa:

 • nakreślenie potencjalnych zagrożeń,  jakie są związane z funkcjonowaniem ochranianego obiektu – zarówno tych wynikających z działania osób trzecich (kradzieże, dewastacje itp.), jak również innych czynników (pożary, zalania, katastrofy naturalne itp.),
 • zdefiniowanie  w jakim stopniu obecny system ochrony funkcjonujący na terenie obiektu zapobiega i neutralizuje powyższe zagrożenia,
 • określenie wytycznych  w jakich system ochrony obiektu powinien zostać zmodyfikowany, rozbudowany lub przeorganizowany,
 • doprecyzowanie jak może przebiegać proces integracji systemów zabezpieczeń – tak, aby wszystkie elementy ochrony działały spójnie i były ze sobą w pełni zgodne i kompatybilnie,
 • oszacowanie kosztów niezbędnych modernizacji systemu ochrony oraz zyski wynikające z optymalizacji ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych

Zakres audytu bezpieczeństwa to:

 • wizja lokalna chronionego obiektu, wywiady środowiskowe

 • analiza stanu realnych i potencjalnych zagrożeń (zewnętrznych i wewnętrznych),

 • weryfikacja aktualnego systemu ochrony fizycznej/zabezpieczeń technicznych w odniesieniu do specyfiki obiektu, analizy stanu zagrożeń

 • analiza posiadanej dokumentacji tj.: planu ochrony/instrukcji ochrony obiektu, procedur bezpieczeństwa, regulaminu obiektu, umów z podmiotami zewnętrznymi itp.

 • sprawdzenie praktyczne znajomości procedur przez osoby realizujące zadania

 • określenie i doprecyzowanie wymaganego poziomu zabezpieczenia chronionego obiektu

 • kompleksowa weryfikacja całego systemu ochrony (ochrona fizyczna oraz zabezpieczenia techniczne), sprawdzenie czy poszczególne elementy systemu uzupełniają i wspomagają się oraz funkcjonują w sposób założony, zgodny z przyjętymi procedurami, obowiązującymi przepisami, normami i dobrą praktyką

 • zaproponowanie ewentualnych zmian systemu bezpieczeństwa

 • szczegółowy raport z przeprowadzonego audytu

Sporządzone raporty i wnioski pokontrolne zawierają kompleksową informację o: możliwościach wystąpienia zagrożeń, słabych punktach w ochronie fizycznej i elektronicznej  oraz brakach proceduralnych.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do tych plików w Twojej przeglądarce. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close